Het Fitte Brein

06-12-2018  zp

Het Fitte Brein is een gezamenlijk project van HANNN en Regiowerking Noord. De HANNN DAMTOUR maakt daar ook onderdeel van uit.
In het kader van de WK Match is er een speciale uitgave gekomen over de achtergronden van deze twee organisaties.
Bekijk het boekje over het Fitte Brein.