Open NK FRYSK!

18-12-1018  hj

Op 29 december vindt in Tresoar, tegelijk met de tweede matchpartij, het
Open NK FRYSK! plaats.
In de speelzaal van het Open NK is de matchpartij op een groot beeldscherm te volgen.
Zie voor alle informatie de website van Frisian Draughts.