Opening WK

28-12-2018  Siep Buurke

Om 11 uur startte toernooidirecteur Wim Koopman de opening van het WK. In zijn openingsspeech bedankte hij alle vrijwilligers die bijgedragen hadden aan het toernooi. Ook vertelde hij over de ontstaansgeschiedenis van Leeuwarden 12 jaar voor Christus. De Friezen lieten de Romeinen toe en wilden ze weer weg hebben toen bleek dat ze belasting moesten betalen.

Namens de gemeente Leeuwarden sprak wethouder Henk Deinum. Hij memoreerde het feit dat er veel Friese schaatstoppers en damtoppers waren en zijn. De meest succesvolle dammer was aanwezig: wonderkind Harm Wiersma, zoals de wethouder hem noemde. Bovendien is er een damtopclub in de buurt: Huizum

Namens de KNDB sprak voorzitter Ebbo de Jong. Hij sprak zijn verwondering uit over het feit dat denksporten niet meer als sport gezien wordt. Denksport is volgens EU-Hof geen sport en dus moeten bridge-, schaak- en damclubs voortaan btw betalen. Verenigingen verliezen hun btw-vrijstelling. Dit hof oordeelde in oktober 2017 dat bridge ‘een te verwaarlozen lichamelijke component’ heeft en daarom niet (meer) als een sport beschouwd moet worden. Die uitspraak, gedaan in een zaak die was aangespannen door een Britse bridgevereniging, geldt ook voor denksporten als schaken en dammen. De fysieke component is wel degelijk groot. Ga maar eens langdurig, 4 tot 5 uur achter een dambord zitten. Dan heb je een goede conditie nodig, aldus de voorzitter.

Marti ten Cate sprak vervolgens namens de NOC-NSF en gaf aan dat het dammen door zijn organisatie nog steeds wel als topsport gezien wordt.

Afgesloten werd door Harm Wiersma, die een filosofisch betoog hield om de damsport, zijn damsport, serieus te blijven nemen, wat naar zijn gevoel niet altijd gebeurt.

Er werd pas om 22 over één begonnen in plaats van één uur. Alexander Schwarzman had nog niet geluncht.