Vreedzaam intermezzo in wereldtitelstrijd dammen

07-01-2019   Auke Scholma voor DvhN

GRONINGEN  De 7e matchpartij Roel Boomstra-Alexander Schwarzman nam minder dan twee en een half uur in beslag, waarna de spelers in een uitgewoede stelling tot remise besloten.

Het was eigenlijk de eerste partij tot zover waarin van begin tot eind een volmaakt evenwicht heerste. Dat was grotendeels te wijten aan de opening. Schwarzman koos met zwart hetzelfde schema als in de eerste matchpartij. Op de vijfde zet week Boomstra als eerste van die partij af waarna een theoretisch touwtrekken ontstond. Boomstra dacht dat hij een initiatief kon ontwikkelen, maar ditmaal had Schwarzman zich beter geprepareerd. Met een scherpe uitval, eerder gespeeld in een partij Amrillaev-Kolesov in een Russische bekerpartij uit 2012, bezwoer hij ieder nadeel en dwong hij Boomstra tot een vereenvoudiging. In de negen om negen positie die daarna ontstond was er in beider posities geen zwakte te ontwaren en was ook het tempoverschil nihil. De spelers produceerden nog tien correcte zetten en toen de reglementair vereiste 40 zetten waren gespeeld kwamen ze remise overeen. Boomstra kwam voor het demonstratiebord uitleggen waarom hij niets had weten te bereiken. Met een 8-6 tussenstand op het scorebord hoeft hij zich voorlopig minder zorgen te maken dan Schwarzman.

Vandaag vindt de laatste partij plaats in Groningen, daarna is vanaf woensdag Assen de plaats waar de laatste vier partijen worden verspeeld.